Jeden flexibilní systém. Mnoho využití

Řízení týmů a poboček

Od operátorů přes obchodníky až k servisním pracovníkům. Od virtuálních týmů ke kamenným pobočkám a kancelářím. V kterémkoli okamžiku máte přehled o tom, kde kdo je a co už udělal. 

Přečíst podrobnosti

Realizace telekampaní

Rozdělujte kontakty, sledujte aktivitu, vyhodnocujte výsledky. Ať telefonují sami obchodníci nebo za ně komunikují operátoři, vy máte jistotu, že databáze bude vytěžená do poslední příležitosti.

Přečíst podrobnosti

Zapracování nováčků

Zrychlete cestu začínajícího obchodníka k prvním uzavřeným obchodům. Osvojení základních pracovních návyků a aktivit zvýší šanci na jeho udržení a zhodnocení vaší investice do jeho získání. 

Přečíst podrobnosti

Why FreshFlow?

Some very big clients believe in us


 

“During our acquisition campaign, FreshFlow showed itself to be a powerful tool for business network management.”

 - Petr Kopřiva, Head of Multichannel Marketing and Customer Care, NN Životní pojišťovna

 

 


 

The Partners Office added value in contact management is huge. Anybody thinking about building a company and a business should seriously use it. And not only them, because organising time and proper time management are prerequisites for success – see the motto: People do not plan to fail, they fail to plan. Nevertheless, seeing the nuts and bolts of your company and having control over your colleagues’ effectiveness is one of the fundamental management elements I use at Office." 

– Michal Krejčí, D2 Manager, Partners Financial Services 

 

 


Ing. Petr Hladný, Ph.D.

"Systém FreshFlow byl vyhodnocen jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem. I proto bylo rozhodnuto o jeho nasazení v rámci celé Kmenové obchodní sítě Allianz pojišťovny, a.s." 

Ing. Petr Hladný, Ph.D.
Obchodní ředitel pro KOS – Allianz pojišťovna, a. s.

Více …
Krejci

Přidaná hodnota Partners Office (pozn. white-label FreshFlow v Partners) ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně by ji měl využít. A ne jen to, organizace času a správného time managementu je cílem k úspěchu viz motto: Lidé neplánují krachovat, ale krachují v plánování. Nicméně vidět do útrob své firmy a mít kontrolu nad efektivitou spolupracovníků je jedním z nejzásadnějších řídících prvků, kterého v Office využívám."

Michal Krejčí
ředitel na pozici D2, Partners Financial Services   

Kopriva

Při realizování naší akviziční kampaně prokázal FreshFlow, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě."

Petr Kopřiva
Head of Multichannel Marketing and Customer Care, NN Životní pojišťovna

Více …

But also, others whom FreshFlow has helped with effective activity management

This web uses cookies to provide services and monitor attendance. By using this website you consent to the use of cookies More information