Zvyšte efektivitu a výsledky obchodníků i operátorů

Méně času stráveného úpravou kontaktů znamená více času na prodej. 

ROZDĚLTE KONTAKTY

Kontakty jednoduše rozdělte mezi obchodníky nebo je předejte externímu call centru k navolání.

MONITORUJTE KAMPAŇ

V kterémkoli okamžiku uvidíte stav kampaně. Kolik kontaktů a z jakých zdrojů bylo provoláno a s jakými výsledky.

MĚŘTE VÝSLEDKY

Vyhodnocujte kampaň podle výsledků, obchodníků nebo třeba regionů. Kontakty využijte v dalších kampaních.

Efektivní realizace kampaní

Už žádné přeposílání a vyplňování excelových tabulek s kontakty. Zapomeňte na nejistotu spojenou s tím, jestli bude mít obchodník volno, když asistentka domlouvá termín se zákazníkem. Konec třídění a přesouvání kontaktů, kde vám jeden vynechaný řádek znehodnotí celou databázi. 

Žádná příležitost nezapadne

Každou akcí získá kontakt štítek (např. servis, uzavřeno, e-mail a podobně), které si sami nadefinujete. Filtrováním podle štítků budou mít všichni přehled, v jaké fázi konkrétní kontakt je. Můžete je dokonce třídit podle zdroje, třeba od externích dodavatelů, a přitom je zahrnovat do celkového reportingu.

Efektivita se promítne do výsledků

Minuty ušetřené jednotlivcem při dohledávání a zapisování informací se v týmu nasčítají do hodin na celé kampani. To jsou hodiny prodejních rozhovorů navíc, ať už na telefonu nebo osobně, jejichž výsledky vám dnes chybí.

Vše na jednom místě

Propojíme FreshFlow a vaše CRM. Vy, vaši obchodníci i operátoři (interní i externí) budou mít přístup k zákaznickým informacím i reportům na jednom místě, každý s jinými právy a přístupy k datům. Data pravidelně zálohujeme a šifrujeme, takže o ně bude dobře postaráno.

FreshFlow se vám přizpůsobí

Chápeme, že vaše obchodní postupy a kroky jsou specifické. Proto upravíme náš systém tak, aby se přizpůsobil vám. Nechceme, abyste se přizpůsobovali jemu. Navíc zaškolíme vás i váš tým, abyste získali výsledky produktivnější práce co nejdřív.

FreshFlow zvyšuje produktivitu obchodních týmů

spojením diáře a databáze kontaktů.
Zjednodušuje zapisování výsledků zákaznických konverzací a sdílení informací.
Minimalizuje požadavky na čas obchodníků, takže mají víc času na prodej.

Chcete zjistit, jak může FreshFlow zvýšit produktivitu vašeho týmu? 

Kontaktujte nás


This web uses cookies to provide services and monitor attendance. By using this website you consent to the use of cookies More information