Riaďte svoj tím
v spoločnom diári

FreshFlow zvyšuje produktivitu obchodných tímov spojením diára s databázou kontaktov. Zjednodušuje zapisovanie výsledkov zákaznickych konverzácií a zdiel’ania informácií. Minimalizuje požiadavky na čas obchodnikov, takže majů viac času na predaj.

rokov vývoja

užívateľov

tímov

viac zapracovaných nováčikov

Čo FreshFlow vie?

Získavajte a vyhodnocujte geniálne jednoduchým spôsobom dáta, ktoré potrebujete pre riadenie svojho obchodného tímu. Aplikácia FreshFlow vám online poskytne informácie o tom, aké aktivity a s akými výsledkami vaši obchodníci robia. Prepojením diára FreshFlow s databázou kontaktov a s úlohami pomôžete vašim obchodníkom robiť prácu vel’mi efektívne. Dajte im nástroj, ktorý ich dovedie k úspechu.

S FreshFlow získate kontrolu nad:

  • Aktivitami vášho tímu, ich štruktúrou a úspešnosťou
  • Rýchlym zapracovaním nováčikov do aktivít
  • Vyťažením klientskej databázy
  • Realizáciou kampaní
  • Nábormi nových spolupracovníkov
  • Úlohy a projekty

Pozrite sa, aká ľahká je práca s FreshFlow

Naši klienti najčastejšie riešia

Riadenie tímov a pobočiek

Od operátorov cez obchodníkov až k servisným pracovníkom. Od virtuálnych tímov ku kamenným pobočkám a kanceláriám. V ktoromkoľvek okamihu máte prehľad o tom, kto kde je a čo už urobil.

Realizácia telekampaní

Rozdeľujte kontakty, sledujte aktivitu, vyhodnocujte výsledky. Nech telefonujú sami obchodníci alebo za nich komunikujú operátori, vy máte istotu, že databáza bude vyťažená do poslednej príležitosti. 

Zapracovanie nováčikov

Zrýchlite cestu začínajúceho obchodníka k prvým uzatvoreným obchodom. Osvojenie základných pracovných návykov a aktivít zvýši šancu na jeho udržanie a zhodnotenie vašej investície do jeho získania. 

A čo tí, ktorí FreshFlow poznajú?

„Pridaná hodnota Partners Office (pozn. white-label FreshFlow v Partners) pri správe kontaktov je obrovská. Každý, kto to myslí s budovaním firmy a biznisu vážne by ju mal využiť. A nielen to, organizácia času a správneho time managementu je cieľom k úspechu podľa motta: Ľudia neplánujú krachovať, ale krachujú v plánovaní. Viac-menej, vidieť do vnútra svojej firmy a mať kontrolu nad efektivitou spolupracovníkov je jedným z najzásadnejších riadiacich prvkov, ktorý v Office využívam.“

Martin Krejčí
Partner společnosti, Partners Financial Services

„Pri realizovaní našej akvizičnej kampane ukázal FreshFlow, že je silným nástrojom v riadení obchodnej siete.“

Petr Kopřiva
Head of Multichannel Marketing and Customer
Care, NN Životní pojišťovna

„Systém FreshFlow bol vyhodnotený ako veľmi efektívny nástroj activity managementu a interaktívnej spätnej väzby naprieč celým obchodným tímom. Aj preto bolo rozhodnuté o jeho nasadení v rámci celej Kmeňovej siete Allianz poisťovne, a.s.“

Ing. Petr Hladný, Ph.D.
Obchodný riaditeľ pro KOS – Allianz pojišťovna, a. s.

Vyskúšajte FreshFlow.
Stačí sa nám ozvať

Marta Rosová

+420 739 612 298

marta.rosova@freshflow.cz