Zvýšte efektivitu a výsledky
obchodníkov i operátorov

Menej času stráveného úpravou kontaktov znamená viac času na predaj.

1. Rozdeľte kontakty

Kontakty jednoducho rozdeľte medzi obchodníkov alebo ich odovzdajte externému call centru pre volania.

2. Moniturujte kampaň

V ktorejkoľvek chvíli uvidíte stav kampane. Koľko kontaktov a z akých zdrojov bolo obvolaných a s akými výsledkami.

2. Merajte výsledky

Vyhodnocujte kampaň podľa výsledkov, obchodníkov alebo napríklad regiónov. Kontakty využite v ďalších kampaniach.

Efektívna realizácia kampaní

Už žiadne preposielanie a vyplňovanie excelových tabuliek s kontaktmi. Zabudnite na neistotu spojenú s tým, či bude mať obchodník voľno, keď asistentka dohaduje termín so zákazníkom. Koniec triedenia a presúvania kontaktov, kde vám jeden vynechaný riadok znehodnotí celú databázu.

Žiadna príležitosť nezapadne

Každou akciou získa kontakt štítok  (napr. servis, uzavreté, e-mail a podobne), ktoré si sami nadefinujete. Filtrovaním podľa štítkov budú mať všetci prehľad, v akej fáze konkrétny kontakt je. Môžete ich dokonca triediť podľa zdroja, napríklad od externých dodávateľov, a pritom ich zaraďovať do celkového reportingu.

Efektivita sa premietne do výsledkov

Minúty ušetrené jednotlivcom pri hľadaní a zapisovaní informácií sa v tíme načítajú do hodín na celej kampani. To sú hodiny predajných rozhovorov navyše, či už na telefóne alebo osobne, ktorých výsledky vám dnes chýbajú.

Všetko na jednom mieste

Prepojíme FreshFlow a vaše CRM. Vy, vaši obchodníci i operátori (interní a externí) budú mať prístup k zákazníckym informáciám a reportom na jednom mieste, každý s inými právami a prístupmi k dátam. Dáta pravidelne zálohujeme a šifrujeme, takže o ne bude dobre postarané.

FreshFlow sa vám prispôsobí

Chápeme, že vaše obchodné postupy a kroky sú špecifické. Preto upravíme náš systém tak, aby sa prispôsobil vám.  Nechceme, aby ste sa prispôsobovali FreshFlow. Navyše zaškolíme vás aj váš tím, aby ste získali výsledky produktívnejšej práce čo najskôr.

Zapracovanie nováčikov

Zrýchlite cestu začínajúceho obchodníka k prvým uzatvoreným obchodom. Osvojenie základných pracovných návykov a aktivít zvýši šancu na jeho udržanie a zhodnotenie vašej investície do jeho získania.

Riadenie tímov a pobočiek

Od operátorov cez obchodníkov až k servisným pracovníkom. Od virtuálnych tímov ku kamenným pobočkám a kanceláriám. V ktoromkoľvek okamihu máte prehľad o tom, kto kde je a čo už urobil.

FreshFlow zvyšuje produktivitu obchodných tímov spojením diára s databázou kontaktov.

Zjednodušuje zapisovanie výsledkov zákazníckych konverzácií a zdieľanie informácií.
Minimalizuje požiadavky na čas obchodníkov, takže majú viac času na predaj.

Chcete zistiť, ako môže FreshFlow zvýšiť produktivitu vášho tímu?