Rýchly prehľad o aktivitách a výsledkoch
na pár kliknutí

Už nemusíte prepisovať tabuľky alebo dolovať podklady od obchodníkov a z pobočiek. 

1. Nastavte ukazatele

Merajte počty hovorov, schôdzok podľa typu (prvá, druhá alebo servis) a uzatvorené obchody.

2. Stanovte ciele

Zadajte obchodníkom požadované úrovne aktivít. Rozdeľte ciele medzi pobočky, tímy a jednotlivcov.

3. Monitorujte reálne dáta

Všetko sledujte online. Kde, kto je a čo už urobil (alebo tiež neurobil). 24 hodín denne.

Automatické a flexibilné reporty

Zo zápisov do diára obchodníka sa automaticky vytvárajú reporty pre vás. Môžete si upravovať zobrazenie podľa ľudí, tímov, pobočiek alebo napríklad za určité časové obdobie. Možností máte toľko, koľko vy sami chcete.

Všetko na jednom mieste

Prepojíme FreshFlow a vaše CRM, aby ste nemuseli zložito prepínať medzi programami. Vy i vaši obchodníci budete mať na jednom mieste prístup k zákazníckym informáciám i reportom. Dáta pravidelne zálohujeme a šifrujeme, takže je o ne dobre postarané.

Váš tím bude úspešnejší

Väčšina obchodníkov potrebuje zadanie, čo majú na ceste k predajnému cieľu urobiť. Bez požadovanej úrovne aktivít – počtu telefonátov a schôdzok – sú stratení. So zadaním jasných cieľov a vedomia, že o ich aktivitách máte dokonalý prehľad, pracujú viac. To ich povedie k vyšším výsledkom.

Vy budete produktívnejší

Váš čas a práca majú obrovskú hodnotu. Nepremárnite ho prepisovaním tabuliek, zháňaním chýbajúcich dát a prípravou reportov. FreshFlow to urobí za vás. Vy môžete ušetrený čas investovať tam, kde sa najviac zúročí – prácou s tímom alebo zákazníkmi.

FreshFlow sa vám prispôsobí

Chápeme, že vaše obchodné postupy a kroky sú špecifické. Preto upravíme FreshFlow tak, aby vám maximálne vyhovoval. Nechceme, aby ste sa prispôsobovali vy jemu. Naviac zaškolíme vás i váš tím, aby ste získali výsledky produktívnejšej práce čo najskôr.  

Realizácia telekampaní

Rozdeľujte kontakty, sledujte aktivitu, vyhodnocujte výsledky. Nech telefonujú sami obchodníci alebo za nich komunikujú operátori, vy máte istotu, že databáza bude vyťažená do poslednej príležitosti.

Zapracovanie nováčikov

Zrýchlite cestu začínajúceho obchodníka k prvým uzatvoreným obchodom. Osvojenie základných pracovných návykov a aktivít zvýši šancu na jeho udržanie a zhodnotenie vašej investície do jeho získania.

FreshFlow zvyšuje produktivitu obchodných tímov spojením diára s databázou kontaktov.

Zjednodušuje zapisovanie výsledkov zákazníckych konverzácií a zdieľanie informácií.
Minimalizuje požiadavky na čas obchodníkov, takže majú viac času na predaj.

Chcete zistiť, ako môže FreshFlow zvýšiť produktivitu vášho tímu?